Home /   News and Events /   СТАНОВИЩЕ на БНК на ИКОМОС за резултатите от Международния конкурс за Прединвестиционно обемно-пространствено решение за съживяване и обновяване на площад Централен в гр. Пловдив

СТАНОВИЩЕ на БНК на ИКОМОС за резултатите от Международния конкурс за Прединвестиционно обемно-пространствено решение за съживяване и обновяване на площад Централен в гр. Пловдив

08.10.2014


Site by Loopink & PixelFlower