Начало /   Новини и събития /   Министерство на образованието, младежта и науката Национална дискусия "Съвместни програмни инициативи в приоритетни области"

Министерство на образованието, младежта и науката Национална дискусия "Съвместни програмни инициативи в приоритетни области"

25.10.2009


Тази година Европейската комисия стартира инициатива за съвместно програмиране на научните изследвания, която предлага доброволен механизъм за партньорство между страните-членки на базата на ясни принципи и прозрачно управление на ресурсите. То е насочено е към повишаване фективността и въздействието от националното финансиране на публичната научноизследователска дейност в стратегическите области. Това е дългосрочен процес, чиято крайна цел е Европа да отговори на основните икономически и обществени потребности. Интервенира преди всичко публичните научни програми, което предполага сътрудничество между публични институции. Очаква се страните-членки да приоритизират своите научни усилия за реализация на общи многогодишни научноизследователски програми чрез съвместно договорен механизъм за финансиране. В тази връзка Министерството на образованието, младежта и науката стартира национална консултация за определяне интереса и капацитета на българската академична общност за участие в новия инструмент на Общността. Към момента стартира проучване на интересите на българската изследователска общност към участие в инициатива за съвместно програмиране в областта на културно-историческото наследство. Достъпът до въпросника е отворен за всички изследователски групи, които работят в областта на изследванията и съхранението на културно-историческото наследство. Ръководителят на заинтересованата научна група, следва да се регистрира в електронната база на проучването и да опише своята базова организация, колектива и в случай че част от учените работят в други научни организации и/или университети, то същите да бъдат посочени.
Въпросникът можете да намерите на адрес:
http://science.europe.bg/htmls/home.php

Молим за Вашето съдействие за разпространение на тази информация до изследователски групи, които работят в посочената област и биха имали интерес да се включат в националната консултация.
Крайният срок за попълването на въпросника е 6 ноември 2009 г.

С

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел