Начало /   Новини и събития /   Становище на БНК на ИКОМОС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Становище на БНК на ИКОМОС относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

15.10.2012

 Като професионално сдружение, работещо за опазването на паметниците на културата и забележителните места, БНК на ИКОМОС подкрепя усилията за усъвършенстване на националната законодателна рамка в областта на културното наследство. Нашата организация винаги участва активно в тези процеси като партньор и експертен консултант на официалните институции.

БНК на ИКОМОС счита за положителна инициативата на Министерството на културата за изготвяне на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. След запознаване с публикувания текст на Законопроекта и с последвалия го вариант от септември, БНК на ИКОМОС предостави на Министерството на културата своите конкретни бележки, аргументирани препоръки и мотивирани предложения. Те са отразени в писмото ни от 28.09.2012 година.
Уверени сме, че с оглед защитата на обществения интерес, необходимите промени в националното законодателство биха били ефективни, ако се подлагат на обсъждане с професионалните организации, работещи за опазването на културното наследство. БНК на ИКОМОС изразява своята готовност за предоставяне на експертна подкрепа по усъвършенстване на Закона за културното наследство.
 

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел