Начало /   Новини и събития /   17-та Генерална асамблея на ИКОМОС

17-та Генерална асамблея на ИКОМОС

21.12.2011

От 27-ми ноември до 02-ри декември в Париж се проведе 17-тата Асамблея на ИКОМОС.

Тя беше съпътствана от две заседания на Изпълнителния комитет (на 25-ти и 27-ти в офиса на ИКОМОС), две на Консултативния съвет на ИКОМОС (26-ти и 27-ми в Institute National de l’histoire de l’Art)в и заседание на Международния научен съвет на 26-ти.

Асамблеята беше открита на специална церемония на в Ecole de Beaux Arts на 27-ми ноември.

Работните срещи на Асамблеята (Общото събрание) на ИКОМОС се проведоха в сградата на ЮНЕСКО и световната организация беше любезен домакин.

Програмата включваше отчети на Президента на ИКОМОС Густаво Араоз, на Главния секретар Бенедикт Селфслаф и на Ковчежника Филип ла Ос де Лалувие. 
Бяха приети нови доктринни текстове:

  1. Съвместни принципи на ИКОМОС и ТИКИ (TICCIH) за реставрация на обекти на индустриалното наследство, структури, области и пейзажи;
  2. Принципите от Валета за опазване и управление на исторически градове и градски зони;

Бяха проведени и срещи на регионалните групи, на които бяха обсъдени текущи въпроси и планирани срещи през следващата година.

Беше представен и новия интернет сайт на ИКОМОС.

На проведените избори за нов Изпълнителен комитет (Управителен съвет) Густаво Араоз (САЩ) беше преизбран за Президент на ИКОМОС. В Изпълнителния комитет България има отново свой представител – председателят на БНК на ИКОМОС Стефан Белишки. Това е израз на доверие на участниците в Асамблеята и демонстрира сериозния потенциал на нашия национален комитет. В предишни състави на изпълнителния комитет са били проф. Тодор Кръстев и Христина Станева.

Заедно с Генералната асамблея беше проведен и международен научен симпозиум на тема „Наследството, двигател на развитието”. Симпозиумът имаше чети успоредни сесии озаглавени съответно:

  1. Наследството и регионалното развитие;
  2. Развитие и завръщане на изкуството на изграждане;
  3. Туризъм и развитие;

Икономика на развитието.

От българска страна бяха проведени срещи с представители на други национални комитети. Беше изразено желание за развитие на по-тясно сътрудничество с БНК от страна на Румънския, Молдовския, Гръцкия, Турския и други национални комитети. Нур Акън от ИКОМОС- Турция, експерт със световна известност, изрази изключителното си задоволство от приноса на арх. Елена Димитрова за работата на международния научен комитет за историческите градове. Гидеон Корен, президент на ICLAFI, поздрави за активната работа в комитета колегата Светослав Георгиев. Флоранс Бабикс от ИКОМОС-Франция сподели радостта удоволствието си от десетгодишната работа като преподавател в съвместния курс на НИНКН и Екол де Шайо за подготовка на архитекти по опазване на културното наследство.

Бяха проведени и разговори с представители на ИКОМОС-Франция, ИКОМОС-САЩ, както и разговори с представители на международни научни комитети, включително с президента на международния комитет за стенописи Сузана Вирдл от Унгария.

На Асамблеята бяха разгледани и повече от 40 проекта за резолюции, голяма част от които бяха приети.

Важна препоръка от Асамблеята беше по-активно включване на младите колеги в работата на националните комитети и стимулиране на по-активно участие в международните научни комитети.

За участие в Асамблеята бяха регистрирани над 1000 души, което я прави най-мащабната до сега. С право на глас бяха 860 души(заедно с пълномощните).

За домакин на следващата 18-та Асамблея през 2014 г. беше избрана Флоренция.

Повече информация на английски и френски има на специално посветения Интернет сайт: http://www.icomos-paris2011.com/xvii-eme-assemblee-generale-icomos-2011

Българското участие стана възможно благодарение на голям грант от Гети тръст. Министерството на културата също оказа финансова помощ за стойността на самолетния билет и дневните. Това е първата му подобна помощ за БНК на ИКОМОС.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел