Начало /   Новини и събития /   Общо събрание на БНК на ИКОМОС

Общо събрание на БНК на ИКОМОС

06.12.2011

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС свиква годишно Общо събрание на членовете на Сдружението на 17.12.2011 г., събота, от 13:00 ч. в Съюза на архитектите в България

 

Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на Сдружението на 17.12.2011 г., събота, от 13:00 ч. в Съюза на архитектите в България, ул. „Кракра” № 11, зала 2.

Заседанието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:


1. Доклад на Председателя на БНК на ИКОМОС за Генералната Асамблея на организацията в Париж
                                                                                        докладва: доц. Стефан Белишки
2. Представяне на конференцията на Международния научен комитет за историческите градове, със заглавие : ”Планове за управление на средиземноморските исторически градове и устойчивото развитие”, проведена в Никозия, Кипър.
                                                                                       докладва: арх. Елена Димитрова
3. Презентация на арх. Радосвета Кирова във връзка с участието й в Международна конференция за опазване на културното наследство в Тбилиси, Грузия 20-22 септември 2011г.
                                                                                      докладва: арх. Радосвета Кирова
4. Доклад за отношението на БНК на ИКОМОС към разработването на Стратегия за развитието на културата в Р България
                                                                                      докладва: доц. д-р Мариела Нанкова
5. Приемане на нови членове на БНК на ИКОМОС
                                                                                      докладва: доц. д-р Мариела Нанкова
6. Избор за нов член на УС.
7. Разни

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите.

След събранието БНК на ИКОМОС има удоволствието да ви покани на традиционния Новогодишен коктейл.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел