Начало /   Новини и събития /   Дискусия - Образованието по история на архитектурата и национална система за признаване на квалификация за опазване на културното наследство

Дискусия - Образованието по история на архитектурата и национална система за признаване на квалификация за опазване на културното наследство

08.11.2011

Съюз на архитектите в България и Дружество "Архитектурно наследство" организират дискусия с теми:

І. Образованието по история на архитектурата и опазване и използване на архитектурното наследство в България

ІІ. Национална система за признаване квалификация и правото на упражняване на дейности по проучване, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности

Дискусията ще се проведе на 24 ноември 2011г. (четвъртък) от 16:00 часа в Централния дом на архитекта, зала 2, София, ул." Кракра" № 11.

Въпроси:

 • При автономията на ВУЗ трябва ли да има стандарти в образованието за получаване на акредитация?
 • Защо е нужно образованието по история на архитектурата?
 • Стандарти за образованието на архитекта въобще или по сектори?
 • Професионалните общности могат ли да влияят върху процеса на акредитация?
 • Може ли всеки дипломиран архитект да работи върху недвижимото архитектурно наследство?
 • Лекарите специализират, а архитектите? Къде и как?
 • Ефективна ли е националната система за регистрация за работа по недвижимото културно наследство?

Поканени:

 • Министерство на образованието, младежта и науката
 • Национална агенция за оценяване и акредитация при МС
 • Министерство на културата
 • Национален институт за недвижимо културно наследство
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
 • Висше строително училище „Любен Каравелов”*
 • Европейски политехнически университет*
 • Нов български университет*
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия*
 • Школа за следдипломна квалификация  на НИНКН*
 • Екол дьо Шайо
 • Камара на архитектите в българия
 • Български национален комитет на ИКОМОС
 • Сдружение „Архитекти на наследството”

* Ще направят представяне на програмите си по история на архитектурата и опазване на наследството в рамките на 10-15 минути.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел