Home /   News and Events /   НАУЧНА СРЕЩА

НАУЧНА СРЕЩА

26.11.2013

Българския националенкомитет на ИКОМОС

с любезното съдейтвие на НАИМ-БАН

организира научна среща на тема:

"Структурните фондове на Европейския съюз в подкрепа на българското културно наследство в контекста на регионалната политика. Възможности и перспективи 2014-2020."

Срещата ще се проведе на 30 ноември 2013 г. (събота) от 14 ч.

в заседателната зала на Националния археологически институт с музей - БАН

София, пл. "Ат. Буров", вход откъм Президенството


Site by Loopink & PixelFlower