Home /   News and Events /   Прес-съобщение

Прес-съобщение

31.10.2013

На 29 октомври 2013 г. бе проведена пресконференция във връзка със стартирането на проект ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА МОНИТОРИНГ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“,  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.


Site by Loopink & PixelFlower