Начало /   Новини и събития /   Декларация относно уволнението на директора на НИНКН доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Декларация относно уволнението на директора на НИНКН доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

19.12.2011

Декларация от Общото събрание на Българския национален комитет на ИКОМОС и Дружество “Архитектурно наследство” при Съюза на архитектите в България относно Уволнението на директора на НИНКН доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

До: г-н ВЕЖДИ РАШИДОВ
Министър на културата

Копие: г-н БОЙКО БОРИСОВ
Министър-председател на Република България

Копие: г-жа Даниела Петрова
Председател на Комисията по култура
Народно събрание на Република България

Копие: Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС), ПАРИЖ

Копие: БТА

 

Декларация

От Общото събрание на Българския национален комитет на ИКОМОС и Дружество “Архитектурно наследство” при Съюза на архитектите в България

Относно: Уволнението на директора на НИНКН доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Уважаеми господин Рашидов,

Опазването на културното наследство е дейност с висока обществена значимост и се извършва от интердисциплинарни екипи от професионалисти със специализирани знания. Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова е един от тези професионалисти с най-висока научна и практическа подготвеност и отговорна позиция спрямо културното ни наследство.

БНК на ИКОМОС познава високия професионализъм на арх. Кандулкова от активното й участие в управлението на организацията ни. Тя е доказал се експерт в областта на опазването на културното наследство чрез успешно защитена докторска дисертация и дългогодишен принос в областта на образованието по опазване на наследството.

Висока оценка за компетентността на арх. Кандулкова е изборът й за директор на НИНКН чрез конкурс, спечелен със собствена платформа за развитието на Института. Като директор тя разви идеите си за неговото положително и модерно преструктуриране, успя да наложи нов стил на работа и диалогичност в процесите на опазване на наследството. В резултат от нейната активна работа институтът чувствително повиши своя авторитет пред обществото.

С оглед на всичко казано по-горе и в унисон с утвърдените международни принципи на световната организация ИКОМОС за опазване на културното наследство, Българският национален комитет на ИКОМОС и дружество „Архитектурно наследство“ към Съюза на архитектите в България призовават Министерство на културата да преразгледа решението си за уволнение на директора на НИНКН доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, в името на професионализма в управлението и опазването на културното наследство в България.

17.12.2011г.

Общо събрание на БНК на ИКОМОС и Дружество “Архитектурно наследство” при САБ /приложен списък на Общо събрание на БНК на ИКОМОС, проведено на 17.12.2011 г./

/приложен списък на Дружество “Архитектурно наследство” при САБ, проведено на 17.12.2011 г. /


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел