Home /   News and Events /   Нов Изпълнителен комитет на ИКОМОС

Нов Изпълнителен комитет на ИКОМОС

08.12.2011

След 17-та Генерална Асамблея на ИКОМОС, провела се в Париж от 25 ноември до 03 декември 20011 г. бе избран нов Изпълнителен комитет.

Изпълнителният комитет е управляващ орган на ИКОМОС. Той се състои от 20 членове, избрани от Общото събрание на организацията: президент, генерален секретар, ковчежник, 5 заместник председатели, които формират Бюрото на организацията, и 12 членове плюс Председателя на Консултативния комитет. Всички са признати професионалисти и представялават основните региони на света. Изпълнителният комитет подготвя програмата и бюджета и следи за тяхното изпълнение В интервала между заседанията на Изпълнителния комитет, Бюрото осигурава изпълнението на програмата. В новия изпълнителен комитет за периода 2011-2014 г. отново е избран и председателя на БНК на ИКОМОС - доц. Стефан Белишки.

Изпълнителен комитет 2011 - 2014

Президент: Gustavo Araoz (САЩ)

Главен секретар: Kirsti Kovanen (Финландия)

Ковчежник: Laura Robinson (Южна Африка)

Заместник председатели:

Kristal Buckley (Австралия)
Alfredo Conti (Аржентина)
Gideon Koren (Израел)
Benjamin Mouton (Франция)
Guo Zhan (Китай)

Членове на Изпълнителния комитет:

Sofia Avgerinou-Kolonias (Гърция)
Стефан Белишки (България)
Dinu Bumbaru (Канада)
Francesco Caruso (Италия)
Rohit Jigyasu (Индия)
Toshiyuki Kono (Япония)
Philippe la Hausse de Lalouvière (Мавриции)
Wilfried Lipp (Австрия)
Christoph Machat (Германия)
Olga Orive (Мексико
Hae-Un Rii (Корейска Република)
Grellan Rourke (Ирландия)

Президент на Консултативния комитет: John Hurd (Великобритания)

Координатор на Научния съвет:  Pamela Jerome (САЩ)

Почетни Президенти: Michael Petzet (Германия);  Roland Silva (Шри Ланка)


Site by Loopink & PixelFlower