Научни разработки

БНК представя и научните разработки на своите членове.История на опазването на културното наследство в България до Втората световна война

25.07.2007

гл.ас. арх. Йорданка Кандулкова, 2007, Автореферат за присъждане на образувателна научна степен "Доктор"  


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел