Home /   Activities /   Education & Training /   Обучителен семинар

Обучителен семинар

25.07.2014

                                                        

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г

Във  връзка с реализацията на проект на БНК на ИКОМОС на тема:  ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА МОНИТОРИНГ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.  Ще бъде организиран обучителен семинар на 2 август (събота) 2014 г в гр. София, адрес ул. „6-ти септември” № 37, Essence Center.

Темите на семинара са в три тематични кръга:

  • ·        Публично-правни аспекти на опазване на културното наследство;
  • ·        Мониторинг на дейността на администрацията на местно и централно ниво по опазване на културното наследство;
  • ·        Комуникация между БНК на ИКОМОС и централната администрация, свързана с опазване на културното наследство

Тъй като местата са ограничени, желаещите да участват, е необходимо да попълнят приложената заявка и да я изпратят на Борислава Гълъбова, e-mail: icomosbg@icomos-bg.org до 28 юли 2014 г.

 

 


Site by Loopink & PixelFlower