Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН) /   ЕДН 2002 - Различни етноси и религии - общо наследство

ЕДН 2002 - Различни етноси и религии - общо наследство

Национална тема: “Различни етноси и религии - общо наследство”
28-30 септември 2002 г.

Основната тема на ЕДН 2002 “Различни етноси и религии - общо наследство” е изключително актуална както в национален, така и в наднационален мащаб – регионален, европейски, световен. В тази тема е заложено схващането за културното наследство като носител на общочовешки ценности и като ключ към постигане на истинско взаимно разбиране между различните общности - чрез култивиране на толерантност и интерес към ценностите на Другия. Темата отразява и идеята, че сходните генетични белези, следите от взаимните културно-исторически влияния и универсалните естетически идеали, въплътени в ценностите от наследството, позволяват то да бъде разглеждано не само като носител на конкретна национална идентичност, но и като проявление на човешкия дух с много по-широк обхват - като общочовешко постижение и достояние.

Основната цел на ЕДН 2002 бе да се повишат интересът, чувствителността и осведомеността на широката публика – и особено на децата и младежите – към културното наследство, собствено и чуждо, и да се провокира загриженост и съпричастност към неговата съдба; да се култивира разбирането, че всички културни ценности, независимо от етническата и религиозната принадлежност на техните създатели, принадлежат на националната съкровищница на културното наследство, а то в своята съвкупност – на общото европейско и световно наследство; да се формира разбиране и толерантност към наследството на Другия, а оттам – и към неговата различна ценностна система.

Тази цел обедини широк кръг от партньори с желание да работят заедно в тази област. участниците в провеждането на Дните бяха много и разнообразни - общини в райони, богати на паметници на културата и природни забележителности, както и такива със смесено население (специално се открояват програмите на общините Смолян, Лом, Ямбол, Бургас, Дряново, Гоце Делчев, Хаджидимово, Силистра, Ботевград, Червен бряг, Кирково, Троян, Елена, Шумен, Хасково, Пловдив, Кюстендил, Велико Търново, Монтана), районни инспекторати на МОН, училища и висши учебни заведения, неправителствени и доброволни организации с отношение към наследството на различни етнически и религиозни общности.

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ

1. Пресконференция на Министъра на културата за ЕДН 2002, дадена на 25 септември в Евро-българския културен център.

2. Официално откриване на Европейските дни на наследството 2002 (Смолян, 28 септември). Церемонията се проведе на централния градски площад и беше предшествана от концерт на фолклорни групи, представящи музикалното и танцовото наследство, ритуалите и носиите на различни етнически общности. Тя завърши с тържественото издигане на флага на Европейските дни на наследството.

3. Изложба “Свещени реликви – християнски и мюсюлмански култови предмети - от Родопите”, открита на 28 септември в Историческия музей в Смолян от главите на местните християнска и мюсюлманска религиозни общности.

4. Национално ателие на тема “Различни етноси и религии – общо наследство”, проведено на 28 септември в Смолян. По време на ателието участниците споделиха ценния опит, натрупан от тях в изучаването и популяризирането на наследството на различните етнически и религиозни общности, лансираха интересни идеи за бъдещи проекти и установиха полезни контакти за бъдещо сътрудничество – основните констатации и решения на участниците бяха отразени в приетия от тях финален документ на Ателието.

5. Участие на деца от цяла България в VIІ EPIM (Международен фотографски експеримент за паметници на културата).

6. Изложба на премираните творби от VIІ Международен детски фотоконкурс на тема “паметници на културата”, открита от Министъра на културата на 26 септември във Френския културен институт, София.

7. Участие в европейския проект “Европа: от една улица на друга” (“L’Europe: d’une rue а l’autre / “Europe: from one street to an other”).

8. Организирани посещения на паметници, включени в програмите на различни участници и свързани с темата на ЕДН 2002: Дряновски манастир и римска крепост Дискодуратера – край Дряново; Тракийската гробница и мюсюлманско място за поклонение “Демир-баба Теке” край с. Свещари; Скалните манастири над с. Осмар – край гр. Шумен; античната (римска) вила “Армира” – край гр. Хасково; многобройни религиозни паметници на културата в общините-участнички – християнски църкви (ортодоксални, католически, евангелистки), джамии, синагоги и култови места на различните религии.

9. Прояви, включени в Програмите на различните участници: артистични спектакли, викторини, беседи, конкурси за детска рисунка, художествени, архитектурни и етнографски изложби и др., между които: “Дни на българската, турската и ромската култура, религия и бит” - с беседи, концерти, фотоизложби и представяне на различни обичаи и ритуали в гр. Лом; “Празник на Стария град” в гр. Пловдив под мотото “Заедно живеем и празнуваме”; концерт на етносите с първа изява на новообразуваната Ромска филхармония в гр. Шумен; интерактивно обучение на ученици от различни етноси по темата “Междуетническо образование и сензитивност към различията” – в Хасково; изложба на детски рисунки на тема “България – нашият общ дом” – в Дряново; дискусия на тема “Различни етноси и религии – общо наследство” с участието на Ученически парламент и Ученически клуб “Журналистика” – в Силистра; фотоизложба-конкурс на тема “Традициите, битът и обичаите на Другите през моя обектив” с участие на деца от различни възрастови и етнически групи – в Елена; фолклорен концерт “Ние сме децата, ние сме светът” под мотото “Различни етноси и религии – общо наследство” в Ямбол; лекции, семинари и дискусии по темите “културни ценности - междуетническа и религиозна толерантност” и “Опознаване на културното наследство – ключ към междуетническа и религиозна толерантност” – в повечето общини-участнички; ученически викторини, конкурси, изложби на рисунки и фотоси, концерти и спектакли по темата на ЕДН – във всички общини-участнички.

10. Прояви (изложби, беседи, специални турове за деца и пр.) на националните и местни музеи и безплатен достъп до тях по време на Дните, осигурен от Министерство на културата и общините-участнички.

11. Медийна кампания на тема “Различни етноси и религии – общо наследство”, проведена на национално и локално ниво - публикации в периодичния печат, радио- и TV-предавания за Европейските дни и за актуални проблеми на паметниците на културата, пресконференции, интервюта, радио-игри по темата и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел