Начало /   Дейност /   Европейски дни на наследството (ЕДН) /   ЕДН 1999 - Народна архитектура

ЕДН 1999 - Народна архитектура

Европейски дни на наследството
Национална тема: “Народна архитектура”
18 - 19 септември 1999 г.

Участници

В Европейските дни на наследството 1999 взеха участие много общини и кметства, богати на народна архитектура (Пловдив, Велико Търново, Кюстендил, Смолян, Сливен, Боженци, Дряново, Несебър, Калофер, Свиленград, селища-резервати, и др.), Съюзът на краеведите в България, Сдружение “Старинен Пловдив”, музеи, местни фондации и сдружения, фирми-спонсори, студенти по архитектура и др.

Откриване

Европейските дни на наследството бяха официално открити в архитектурния резерват “Старинен Пловдив” на 18 септември, в къщата “Недкович” - седалище на Международния научен комитет на ИКОМОС.

Основни събития

По същото време в останалите исторически селища Дните стартираха с местни програми, включващи интересни и разнообразни прояви:

  • Тематични изложби - изложба на графичните материали по разработката на БНК на ИКОМОС “Национални културни маршрути”, инсталацията “Евро-паве” (с оригинални павета от различни европейски градове) и фотоизложбата “Старинен Пловдив” (Пловдив); “Архитектурно-строителните традиции на Дряновския край” (Дряново); “Живопис и графика от проведени в Боженци детски пленери 1986-1999”, “Боженски родове и фамилните им къщи” и “Ретроспекция на проведените в Боженци фотопленери” (Боженци); Етнографски материали от град Калофер” (Калофер); “Народната архитектура и картините на кюстендилските художници” и “Архитектурни проекти, реконструкции и оригинални материали от паметници на народната архитектура от Кюстендилско” (Кюстендил); “Възрожденската архитектура в Родопите” (Смолян); фотоизложба “Паметници на народната архитектура в Трявна” (Трявна); “Ретро-фото” (Габрово); “Паметниците на културата в Свиленградско” (Свиленград) - която след това ще бъде представена в Гърция.
  • Прояви, активно ангажиращи младежите или адресирани към тях - Европейска среща на студентите по архитектура на тема “Народната архитектура: въздействия” (Несебър); стартиране на програми за конкретна работа с децата и учащите се по проблемите на културното наследство (Сливен); дискусии с участието на евро-асоциацията на студентите по проблемите на църковното строителство и архитектура в средните Родопи (Смолян); ученическа театрална постановка и конкурс за детска рисунка на тема “Калофер в миналото и днес” (Калофер); Детски пленер по енкаустика (Боженци); в много от програмите се предвижда изнасяне на лекции и беседи по проблемите на наследството.
  • Организирани културни маршрути по паметници на културата и забележителни места в непосредствената околност на общини като Смолян и Сливен.
  • Обиколки с гидове на резервати на народна архитектура и безплатни посещения на къщи-паметници на културата във всички селища.
  • Откриване за публиката на реставрирани обекти - например църквата “Св. Георги” в кв. Колуша (Кюстендил); представяне на процеса на консервация - например, в “Данчовата къща” (Пловдив).
  • Медийни кампании в местните средства за масово осведомяване и пресконференции, посветени на Европейските дни на наследството и на народната архитектура.

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел