Начало /   Дейност /   Световно наследство

Световно наследство

Списъкът на Световното наследство включва 936 обекта, част от културното и природното наследство, които Комитетът за световно наследство смята за изключителна универсална ценност. Те включват 725 културни, 183 природни и 28 смесени обекта в 153 държави - ​​страни по конвенцията. Към март 2012 г., 189 държави - ​​страни по конвенцията са ратифицирали Конвенцията за световното наследство.

Българските обекти в списъците на ЮНЕСКО са:

Културно наследство:

  • Мадарски конник
  • Тракийска гробница в Казанлък
  • Боянска църква
  • Ивановски скални църкви
  • Старинен град Несебър
  • Рилски манастир
  • Тракийска гробница при Свещари

Природно наследство:

  • Национален парк Пирин
  • Природен резерват Сребърна

Нематериално наследство:


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел