Home /   Activities /   Projects /   Projects in Implementation

Projects in ImplementationКонсервация и реставрация на църквата Св. Йоан Алитургетос в гр. Несебър

03.12.2014

 Проектът е финансиран от U.S. Ambassador’s Large Grant Fund for Cultural Preservation  

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА МОНИТОРИНГ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

01.11.2013

 Поектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  


Site by Loopink & PixelFlower