Home /   Activities /   Projects /   Executed Projects

Executed ProjectsПозиция на БНК на ИКОМОС във връзка с решение на СОС от 18.12.2014 г. за паметника "1300-та години България"

02.02.2015

 Като експертна организация и консултативен орган на ЮНЕСКО в областта на опазването на културното наследство Българският национален комитет (БНК) на ИКОМОС категорично се обявява против политизирането на решения, свързани с културната памет на градската среда в ...

Консервация и реставрация на църквата Св. Тодор в гр. Бобошево (2012-2013)

01.09.2012

Проектът е финансиран от Американския посленически  фонд за опазване на културното наследство 2012-2013. Главен проектант– арх. Иван Халев; реставратор Иван Халев, конструктор– инж. Мария Абаджиева

План за развитие на културно-туристически маршрут "Духовен път", фрагмент от църква "Св. Йоан Кръстител" до църкви "Св. Параскева" и "Св. Архангели Михаил и Гавраил" в гр. Несебър (2011)

01.12.2011

 Проектът е финансиран от Община Несебър Колектив: арх. Велина Панджарова, арх. Доника Георгиева, арх. Мирослав Велков

Концепция за консервация, реставрация и социализация на църквите "Св. Параскева" и " Св. Архангели Гавраил и Михаил" в гр. Несебър

01.01.2011

 Проектът е финансиран от Община Несебър. Колектив: арх. Емилия Кълева, арх. Тодор Михайлов, арх. Александра Вадинска, арх. Елица Андреева

Изготвяне на работен проект за консервация, реставрация и социализация на църквата "Св. Архангели Михаил и Гавраил" в гр. Несебър, паметник на културата от световно значение (2010)

01.05.2010

 Проектът е финансиран от Община Несебър. Колектив: арх. Емилия Кълева, арх. Тодор Михайлов, арх. Елица Андреева-Михайлова, арх. Александра Вадинска

Концепция за консервация, реставрация и социализация на църквата "Св. Йоан Кръстител" в гр. Несебър (2010)

01.01.2010

 Проектът е финансиран от Община Несебър. Колектив: арх. Доника Георгиева, арх. Мирослав Илиев, арх. Велина Панджарова

Консервация и реставрация на църквата „Свети Стефан” в Несебър (2005-2008)

30.05.2008

Проектът е финансиран от Фондация „А. Г. Левентис” и WMF – Robert Wilson Challenge Главен проектант – арх. Боян Кузупов; художник-реставратор – Петър Попов; конструктор – проф. д-р инж. Тодор Бараков Изпълнител – „Реставрация 02” ООД

go to page | 1 | 2 | 3 |

Site by Loopink & PixelFlower