Начало /   Дейност /   Проекти /   Осъществени проекти

Осъществени проекти
Укрепване, консервация и реставрация на църквата „Свети Димитър” в Бобошево (2003-2007)

30.12.2007

 Проектът е финансиран от Фондация „А. Г.  Левентис” и WMF – Robert Wilson Challenge Главен проектант – арх. Христина Станева; художник-реставратор – Люба Красовска; конструктор – инж. Божидар Денчев Изпълнител – „Реставрация 02” ООД

Развитие на регионалния форум от Варна (май 2005) във връзка с регионалния форум в Опатия (юни 2006)

30.12.2006

 Проектът е финансиран от Министерството на културата Изпълнител: Асоциация за културен туризъм в сътрудничество с УАСГ и БНК на ИКОМОС

Създаване и промоциране на мултимедиен продукт “Децата и културното наследство на Югоизточна Европа (2006)

30.12.2006

Проектът е финансиран от Британски съвет в България Изпълнител: Асоциация за културен туризъм в сътрудничество с УАСГ и БНК на ИКОМОС

Международен проект “Европейски дни на наследството (ЕДН)”, съвместна дейност на Съвета на Европа и Европейския Съюз (1999-2006)

30.12.2006

 Проектът се финансира от Министерството на културата, по линия на Националната междуведомствена програма за сътрудничество със Съвета на Европа.

Регионален Форум “Културни коридори на Югоизточна Европа” (Варна, 20-21 май 2005)

30.05.2005

Участието н БНК на ИКОМОС в проекта е финансирано от НК на България за ЮНЕСКО БНК на ИКОМОС реализира експертния формат на Форума  

Международен проект “Европейска мрежа на наследството – HEREIN 2Е” (2002-2003)

30.12.2003

 Проектът е финансиран от Европейската комисия и Министерство на културата

Международен проект: Кампания на Съвета на Европа “Европа, общо наследство” (1999-2000)

30.12.2000

 Проектът е финансиран от Министерството на културата, по линия на Националната междуведомствена програма за сътрудничество със Съвета на Европа.

Тракийската гробница край с. Свещари – отворена за публика (1998 – 2000)

30.12.2000

 Проектът е финансиран от Хедли Тръст, Великобритания

Културни маршрути на Югоизточна Европа – транснационален проект (2000)

30.12.2000

Разработката на проекта е финансирана от King Baudouin Foundation (след конкурс за PRIX EHD 2000); работата на мрежата от експерти и Уоркшопът по проекта са финансирани от Фондация „Отворено общество” – Програма „Изток-Изток”.

Страници: | 1 | 2 | 3 |

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел