Начало /   Дейност /   Проекти /   Осъществени проекти /   Мрежа на Националните културни маршрути (1999)

Мрежа на Националните културни маршрути (1999)

30.12.1999

Проектът е финансиран по Програма ФАР BG9606 – Развитие на изкуствата и подпомагане
на Българската култура 1999.

 

 

Целта на проекта е да бъдат идентифицирани и промоцирани главните културни маршрути на България, като основа за интегрирано развитие на културния туризъм. Проектът е пилотно приложение на Международната харта на ИКОМОС за културен туризъм и на неговите разработки за културните маршрути, а така също – и на принципите на Съвета на Европа за развитие на европейските културни маршрути. Проектът използва опита, натрупан от БНК на ИКОМОС при организацията и провеждането на специализирани пътувания по пет културни маршрута за участниците в 11-та Генерална асамблея на ИКОМОС (София, 1996), както и на пътуването на специализирана японска група (1998) по културния маршрут “Върховете на българското културно наследство”.

В рамките на проекта е разработена методика за идентифициране на културните маршрути, която, наред с качеството и атрактивността на културните обекти, отчита и редица фактори с важно значение за туризма (природни дадености, пътна мрежа, наличие на туристическа инфраструктура и др.); съставена е база данни на културните туристически ресурси (GIS / Arc View); изработени са първите карти на шест тематични културни маршрута.

 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел