Начало /   Дейност /   Проекти /   Осъществени проекти /   Развитие на регионалния форум от Варна (май 2005) във връзка с регионалния форум в Опатия (юни 2006)

Развитие на регионалния форум от Варна (май 2005) във връзка с регионалния форум в Опатия (юни 2006)

30.12.2006

 Проектът е финансиран от Министерството на културата

Изпълнител: Асоциация за културен туризъм в сътрудничество с УАСГ и БНК на ИКОМОС

 Целта на проекта е основните насоки и решения, формулирани от Варненския Регионален форум „Културни коридори на Югоизточна Европа”, да се развият и осъществят в разработка, която да се представи на следващия Регионален форум – през юни 2006, в Опатия, Хърватска.

Участието на БНК на ИКОМОС в проекта включва събиране на информация за културното наследство на страните от региона, както и организация и координация на цялостната дейност по изготвянето на преводите на последователните версии на проекта за Документ от Форума в Опатия, на кореспонденцията с партньорите и на текстовете за уеб-сайта “Културни коридори на Югоизточна Европа” www.seecorridors.eu.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел