Начало /   Дейност /   Проекти /   Осъществени проекти /   Регионален Форум “Културни коридори на Югоизточна Европа” (Варна, 20-21 май 2005)

Регионален Форум “Културни коридори на Югоизточна Европа” (Варна, 20-21 май 2005)

30.05.2005

Участието н БНК на ИКОМОС в проекта е финансирано от НК на България за ЮНЕСКО
БНК на ИКОМОС реализира експертния формат на Форума
 

 В изпълнение на своите ангажименти БНК координира дейността на Работната група по изготвянето на проекта за заключителен документ на Форума, съставена от представители на ЮНЕСКО, СЕ, ЕС, ИКОМОС и България и председателствана от проф. Тодор Кръстев (тогава действащ, а понастоящем почетен председател на БНК) – организира двете работни срещи на групата, поддържа постоянна кореспонденция с нейните членове за съгласуване на многобройните версии н проекта, поддържа и виртуалния форум, в който тези версии се обсъждат; подготвя мултимедийна презентация и мултимедийна изложба по темата на Форума, които са представени в рамките на неговата програма и са високо оценени от всички участници.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел