Начало /   Дейност /   Проекти /   Осъществени проекти /   Международен проект “Европейски дни на наследството (ЕДН)”, съвместна дейност на Съвета на Европа и Европейския Съюз (1999-2006)

Международен проект “Европейски дни на наследството (ЕДН)”, съвместна дейност на Съвета на Европа и Европейския Съюз (1999-2006)

30.12.2006

 Проектът се финансира от Министерството на културата, по линия на Националната междуведомствена програма за сътрудничество със Съвета на Европа.

  Постоянни съорганизатори – Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за младежта и спорта, Национален институт за паметниците на културата и БНК на ИКОМОС

Национален координатор на ЕДН от 1999 до 2006 – БНК на ИКОМОС (през 2007 тази функция се поема от Министерството на културата)

В Европа проектът стартира през 1991 г., а България се присъединява към него през 1999 г. по инициатива на БНК на ИКОМОС, приета и утвърдена от Министерството на културата. Оттогава Европейските дни на наследството се провеждат ежегодно, през септември, на територията на цялата страна. Тяхната цел е да бъде промоцирано културното наследство, да бъдат приобщени широки кръгове от населението към неговите ценности и мобилизирани нови ресурси за неговото опазване и използване.

Осъществените досега български участия са на следните теми: “Народна архитектура” (1999); “Културни маршрути” (2000); “Децата, младежта и наследството” (2001); “Различни етноси и религии – общо наследство” (2002); “Културни пейзажи” (2003); “Културен туризъм” (2004); „Югоизточна Европа, споделено наследство” (2005) и „Наследството в съвременното информационно общество” (2006). По време на Дните са реализирани разнообразни прояви свързани с културното наследство: конкурси, изложби, спектакли, концерти, културни маршрути, откриване на реставрирани паметници на културата, промоциране в ИНТЕРНЕТ, медийни изяви и др. проявите създават широка основа за промоциране на българското културно наследство като обект на национален и международен туризъм. Българското участие в EНD получава висока оценка от организаторите в Съвета на Европа. (Повече подробности – в специалната рубрика от този сайт.) 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел