Начало /   Дейност /   Проекти /   Осъществени проекти /   Международен проект “Европейска мрежа на наследството – HEREIN 2Е” (2002-2003)

Международен проект “Европейска мрежа на наследството – HEREIN 2Е” (2002-2003)

30.12.2003

 Проектът е финансиран от Европейската комисия и Министерство на културата

  Изпълнител – БНК на ИКОМОС (национален координатор), в сътрудничество с експерти от НИПК

Проектът европейска мрежа на наследството (HEREIN) е иницииран по решение на Четвъртата европейска конференция на министрите в областта на културното наследство (Хелзинки, май 1996 г.). Проектът е включен в пета рамкова програма на Европейския съюз с идентификационен номер IST –01-6-1A, финансирането му е осигурено от Европейската комисия, а координацията му – от Съвета на Европа. Проектът стартира през 1999, България се включва в него през 2001.

Целта на проекта е да бъде изградена постоянно актуализираща се интерактивна информационна система, която да запознава с опазването, управлението на културното наследство на европейските страни и неговото използване, включително за културен туризъм.

Изготвен е националният доклад за България съдържащ информация за националната политика в областта на наследството и механизмите за опазването, управлението на недвижимите ценности и тяхното използване, особено за нуждите на културния туризъм. Английската езикова версия на Българския доклад е в ИНТЕРНЕТ (www.european-heritage.net). Организаторите оцениха българския материал като един от качествено изготвените национални доклади. Изготвена е българската версия на Многоезичния тезаурус на термините в областта на културното наследство. Реализирано е участие на български експерти в тринадесет Workshops на групата, проведени в различни страни-участнички за периода 2001-2003. БНК на ИКОМОС организира два Workshops на работната група в България (София, 22-23 октомври 2001 и София/Пловдив, 10-13 април 2003). Проектът е оценен като един от най-успешните проекти в рамките на Европейския съюз.
Съгласно регламента за поддържане на мрежата, всяка страна-участничка периодично актуализира своя национален доклад – последната актуализация е направена през август 2007.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел