Начало /   Дейност /   Проекти /   Осъществени проекти /   Културни маршрути на Югоизточна Европа – транснационален проект (2000)

Културни маршрути на Югоизточна Европа – транснационален проект (2000)

30.12.2000

Разработката на проекта е финансирана от King Baudouin Foundation (след конкурс за PRIX EHD 2000); работата на мрежата от експерти и Уоркшопът по проекта са финансирани от Фондация „Отворено общество” – Програма „Изток-Изток”.

 

БНК на ИКОМОС е инициатор, методически ръководител и главен координатор на проекта, който обхваща всички страни от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Словения, Турция, Хърватска и Югославия.

Непосредствената цел на проекта е да идентифицира първата мрежа на културни маршрути на Югоизточна Европа, като основа за интегрирано развитие на регионален културен туризъм и на свързаните с него услуги и инфраструктури. По-далечната цел е да се стимулира координирана регионална политика за генериране на нови ресурси за устойчиво развитие на региона чрез културния туризъм (развитие на частните инициативи, създаване на нови работни места, оживяване на проблемни територии и др.).

За изпълнението на проекта е формирана първата експертна мрежа от 50 специалисти от всички страни на региона, обединени от План за действие. Изработена е единна методика за идентифициране на регионални културни маршрути; съставена е База данни и са създадени първите карти на регионални тематични културни маршрути (по темите: антични паметници, крепости, религиозни центрове и манастири, народна архитектура, Световно наследство).

Проектът получи висока оценка от Съвета на Европа, ИКОМОС и Пакта за стабилност на Югоизточна Европа. През 2002 му бяха присъдени Голямата награда и наградата за Култура на Делегацията на Европейския съюз в България. Предвижда се проектът да се развива както на национално равнище – в конкретни културни туристически продукти, така и на европейско – в рамките на европейската мрежа на културни маршрути.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел