Начало /   За БНК на ИКОМОС /   Ръководство

Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БНК на ИКОМОС 2022

Председател

арх. Габриела Семова-Колева, gabriela_semova@abv.bg
 

Членове на управителен съвет на БНК на ИКОМОС

Владимир Димитров, vdimitrov@nbu.bg
Десислава Димитрова, office@delinear.bg, 
Елена Панджарова, elviatp@abv.bg
Ива Досева, ivadossevaid@gmail.com
Лили Бояджиева, lilipetrov@gmail.com
Мариела Маламатенова, malamatm@gmail.com
Петкана Бакалова, bakalova.petkana@gmail.com
Юлия Вълева, jvaleva@yahoo.com

 

Членове на контролен съвет на БНК на ИКОМОС

Валентина Едрева, vedrina@abv.bg
Екатерина Баханова, bahanova@hotmail.com
Яна Топалова, yana_top@abv.bg 


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел