Home /   News and Events /   Events

EventsЧестване на 18 април - Световният ден на паметниците на културата

03.04.2012

Българския национален комитет на ИКОМОС съвместно с Дружество „Архитектурно наследство” при САБ канят своите членове на среща, посветена на 18 април - Световният ден на паметниците на културата, на 18 април 2012 г. от 16:00 часа в зала 2 на Централния дом на архитекта в София. Тази година темата е 40-годишнината от приемането на Конвенцията за световното културно и природно наследство.

Лекция: Златодобивен рудник от къснобронзовата и ранножелязната епоха на Ада тепе край Крумовград – в периферията на Микенския свят

27.03.2012

Ръководството на Национален археологически институт с музей при БАН кани всички желаещи колеги на втората лекция от цикъла по случай 120-годишнината на Националния археологически музей, която ще изнесе от гл. ас. д-р Христо Попов: „Златодобивен рудник от къснобронзовата ...

Цикъл лекции по случай 120-годишнината на Националния археологически музей

22.03.2012

През 1892 г. Директорът на Народната библиотека в София предава сбирката от старини на Вацлав Добруски, който по-късно е назначен за директор на музея. Националния археологически музей и досега се помещава основно в сградата на Буюк джамия, най-голямата в столицата, ...

Дискусия - Опазване, кич или корупция? Българските „подходи” към археологическото и архитектурното наследство днес

09.02.2012

Съюзът на Архитектите в България и Дружество "Кулурно наследство" организират на 2 март 2012 г. от 16:00 ч. в Централен дом на архитекта, Зала 1, ул. "Кракра" № 11, София дискусия на тема: „Опазване, кич или корупция? Българските „подходи” към археологическото и архитектурното наследство днес”

17-та Генерална асамблея на ИКОМОС

21.12.2011

От 27-ми ноември до 02-ри декември в Париж се проведе 17-тата Асамблея на ИКОМОС.

Общо събрание на БНК на ИКОМОС

06.12.2011

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС свиква годишно Общо събрание на членовете на Сдружението на 17.12.2011 г., събота, от 13:00 ч. в Съюза на архитектите в България  

Изложба на дипломни проекти на Курс по опазване на недвижимото културно наследство

06.12.2011

На 10 декември 2011 г. (събота) от 17:00ч. във Френския институт в България ще се състои изложба на дипломните проекти на архитектите от петото издание на Курс по опазване на недвижимото културно наследство при НИНКН в сътрудничество с Екол дьо Шайо, Париж, Франция. Тази година ...

Дискусия - Образованието по история на архитектурата и национална система за признаване на квалификация за опазване на културното наследство

08.11.2011

Съюз на архитектите в България и Дружество "Архитектурно наследство" организират дискусия с теми: І. Образованието по история на архитектурата и опазване и използване на архитектурното наследство в България ІІ. Национална система за признаване квалификация и правото на упражняване на дейности по проучване, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности

Международна конференция "Археология и инфраструктурни проекти"

12.10.2011

 Камарата на архитектите и Ордена на архитектите на Рим организират конференция "Археология и инфраструктурни проекти".

„България във византийския свят”

16.08.2011

Национален археологически институт с музей - БАН, откриват изложба "България във византийския свят" от 24 август до 30 септември 2011 г. 

go to page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Site by Loopink & PixelFlower