НовиниМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДИСОНАНТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

22.07.2021

БНК на ИКОМОС и ИКОМОС-Германия са съорганизатори на международна конференция на тема “В действие: Следвоенно архитектурно и художествено наследство в Централна и Източна Европа. Интегрирани подходи към дисонантните обекти“, която ще се проведе в Историческия ...

Конференция, посветена на 50-годишнината от учредяването на БНК на ИКОМОС

29.10.2016

БНК на ИКОМОС организира научна конфереция на тема: „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА БНК НА ИКОМОС. ПРОУЧВАНИЯ ПО НЕСЕБЪРСКИТЕ ЦЪРКВИ.” Конференцията е замислена като начало на поредица от научни събития, посветени на значими проучвания в областта на културно ...

Научна конференция: Нови моменти в концупциите за опазване на културното наследство: теоритична обосновка и практически решения

29.09.2016

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПРИ БАН В СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ИКОМОС ПОД ПАТРОНАЖА И С ПОДКРЕПАТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ЮНЕСКО –БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАТ ПО СЛУЧАЙ 60 ГОДИНИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ...

Пресконференция по повод пожарите в тютюневите складове в Пловдив.

25.08.2016

Днес се състоя съвместна пресконференция на Камарата на архитектите в България и БНК на ИКОМОС, по повод пожарите в тютюневите складове в Пловдив. Запис на пресконференцията можете да се види на адрес: http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_2gzn47xa

Двустранната комисия за опазване на културното наследство на БългарияSearch this website Търсене

22.07.2016

http://www.fulbright.bg/bg/za-komisia-fulbright/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA/

Споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ.

22.07.2016

На 15.07. 2016 беше подписано споразумение за сътрудничество между БНК на ИКОМОС и БНК на ИКОМ. То дава допълнителни възможности за партньорство между двата Национални комитета в проекти, научни разработки и други съвместни дейности от взаимен интерес при опазването на ...

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2016 г.

05.05.2016

 I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ А.  В рамките на Сдружението 1.        Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС            Срок: май, декември             Отговорник: УС / Бюро 2.        Провеждане на ...

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БНК на ИКОМОС ПРЕЗ 2015 г.

05.05.2016

Представянето на настоящия отчет се придържа към структурата на приетата от Общото събрание (05.06.2015 г.) Програма за дейността на БНК на ИКОМОС през 2015 година. І. Организационна дейност А.  В рамките на Сдружението  1. Провеждане на Общи събрания на БНК на ИКОМОС. ...

Научна конференция

29.04.2016

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН Секция Антропология на народните изкуства и визуалните форми  в сътрудничество с Българския национален комитет на ИКОМОС   под  патронажа и с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО – България

Страници: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Сайт от Loopink & Цвят и пиксел