Начало /   Новини и събития /   Новини /   Покана за Общо събрание на Сдружението

Покана за Общо събрание на Сдружението

21.05.2015

 П О К А Н А

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНК НА ИКОМОС

Уважаеми членове на БНК на ИКОМОС,

Управителният съвет на БНК на ИКОМОС на основание чл. 9, ал. 3 от Устава на БНК на ИКОМОС и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението на 05.06.2015 г., петък, от 16:00 ч. в сградата на Съюза на архитектите в България, зала 1 на ул. „Кракра” № 11.

Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Отчет за дейността на БНК на ИКОМОС за 2014 г.

докладва:  доц. Стефан Белишки

2.      Годишен финансов отчет на БНК на ИКОМОС за 2014 г.

докладва: арх. Иван Халев

3.      Доклад на Контролния съвет на БНК на ИКОМОС.                                                                                                  

4.      Обсъждане на програма на БНК на ИКОМОС за 2015 г.

докладва: доц. Стефан Белишки

5.      Обсъждане на бюджет на БНК на ИКОМОС за 2015 г.

докладва: арх. Иван Халев

6.      Приемане на нови членове.

докладва: доц. Д-р Мариела Нанкова

7.      Разни.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел