Акценти от нашата дейност

Проекти

Българският национален комитет (БНК) на ИКОМОС реализира редица международни и национални проекти в областта на опазването, представянето и популяризирането на паметниците на културата.

Публикации и издателска дейност

Издателската дейност заема важно място и в стратегическите планове на БНК на ИКОМОС - във връзка със сериозната си ангажираност в разностранни посоки - темата за културния туризъм, правен режим на културното наследство в Република България, както и научни доклади по отношение на конкретни паметници.

Наследство в риск

Задачата да се представят конкретни български паметници, намиращи се в рискова ситуация, е едновременно много лесна и много трудна. Причината за това привидно противоречие е в простия факт, че българско културно наследство, като цяло, е в състояние на смъртна опасност. Давайки си сметка, че тази констатация звучи може би твърде патетично, ще се опитаме безпристрастно да изложим фактите, на които тя се основава.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел